Estudio de caracterización de residuos sólidos urbanos