Olivera denunció «ataques políticos» a contenedores de basura de la IMM