Recolección de residuos en Montevideo está afectada